Kabouterhand met plaats voor bloemoffer.

‘Worship’ is gemaakt vanuit een gevoel van curiositeit omtrent heiligenbeelden die fungeren als een soort vooruitgeschoven post van het hogere, het voor mensen on(be)grijpbare.
De kabouter vertegenwoordigt voor mij hetzelfde als het Christuskind: een creatie waaraan bepaalde krachten (kunnen) worden toegeschreven.
De met mysterie omhulde duistere wijze van conceptie staat bovendien toe elk soort zuigeling te verwachten.
Maria is op haar beurt gezichtsloos. Mijn kritiek op haar rol is dat zij altijd een dienende figuur zonder duidelijke eigen identiteit is gebleven. Zij is uitsluitend draagster van de 'vrucht in haar schoot’. Een rol die binnen de katholieke kerk, maar ook binnen andere religieuze gemeenschappen, voor de meeste vrouwen was en is weggelegd.
afmeting: 45 x 15 x 14 cm