De titel NECTAR verwijst naar een godendrank. Het leven op de Olympus, de bovenaardse wereld, kent geen stikstof- en CO2 problematiek of afname van de biodiversiteit. De mens, bewoner van de Aarde, waant zich soms  Zeus, die alles naar zijn hand wist te zetten. Het tijdperk van ons alomvattend handelen wordt afstandelijk omschreven als Antropogeen. De mens bestuurt echter niet vanuit een ver ruimteschip de Aarde, de mens is onderdeel van het leven op Aarde, is verantwoordelijk en moet zich ernaar gedragen. 17 Kunstenaars willen de bezoeker op weg helpen. Het zijn soms kleine stappen of beelden, kunstwerken in een bijzondere omgeving, die ons meer bewust maken en ons stimuleren om uit het spanningsveld tussen natuur en stad energie te putten. De tentoonstelling 'NECTAR, art & urban nature' ondersteunt de wens om noodzakelijke veranderingen in te zetten om ook in de toekomst de honingbij de nectar te laten vinden.
De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Harald Schole ism. de projectgroep externe exposities van LKG de Ploegh.
Bij deze expositie maakte ik het tentoonstellingsbeeld en ontwikkelde de bijbehorende uitgave en publiciteitscampagne, in samenwerking met curator Harald Schole  en Inge Engel van LKG de Ploegh.
Lacrimosa | gipsverband en maiskoord, 2022
Persoon in overpeinzing. Uit zijn gezicht komen/stromen haren/tranen/draden. Zij symboliseren de letterlijke verbintenis tussen mens en natuur.
Lacrimosa betekent 'treuren' of  'betraand' en staat bekend als de laatste muziek die Mozart componeerde voor hij stierf.

Aankomst 'Lacrimosa' in Sint-Joriskerk
Aankomst 'Lacrimosa' in Sint-Joriskerk
Opbouw 'Lacrimosa'
Opbouw 'Lacrimosa'
Rollup bij de ingang
Rollup bij de ingang
Rollup bij de ingang
Rollup bij de ingang
Vers van de pers! Bekijken Publicatie met curator Harald Schole
Vers van de pers! Bekijken Publicatie met curator Harald Schole
Feestelijke opening op zaterdag 10 oktober 2022
Feestelijke opening op zaterdag 10 oktober 2022