De 'Zuiggordel' is een tuigleren riem met spijkers die kalfjes belet om te drinken. Voor Metamorfose heb ik dit martelwerktuig nagemaakt in wol. De ‘Kalfknuffel’ is geheel gemaakt van vilt in de kleur van uiers. Daardoor doet het denken aan (consumptie-)vlees, wat de houding van de mens t.o.v. het dier extra benadrukt.


Bij “In Nomine Dei” (Uit naam van God) heb de Christusfiguur getransformeerd van man naar vrouw. Valt het op, eigenlijk niet toch? Er hangt vooral een mens. (ik heb dit werk buiten de tentoonstelling in de museumgangen laten hangen, waar het een onopvallende rol speelt, die deze aanname bevestigt).

Miljoenen mensen worden gediscrimineerd omdat zij afwijken van de norm, zeker als het gaat om gender en/of seksuele voorkeur. Het is reden tot vervolging en marteling. Nog steeds vervult de vrouw in veel landen en in de meeste religies een ondergeschikte rol. Ook in onze westerse, geseculariseerde maatschappij is sekse nog steeds bepalend voor iemands positie.