'Bosom'
[statement] "I LOVE MY MOM" This phrase - often seen on men's biceps - is a cliché where the primeval woman, the mother, is placed on a pedestal. It is therefore also a preservation of the idea that the highest mission in a woman's life is giving birth. What would happen if women did not spend the best years of their lives on motherhood?
My image actually arose by chance when I was looking for the right place for the "I love my mom"-tattoo.
picture of a balloon | 2018


'Boezem'
[statement NL] "I LOVE MY MOM" De kreet -vaak te zien op biceps van een mannenarm- is een cliché waarbij de oervrouw, de moeder, op een voetstuk wordt geplaatst. Het is daarmee ook een instandhouding van de gedachte dat de hoogste missie in een vrouwenleven het baren is. Wat zou er gebeuren als vrouwen niet de beste jaren van hun leven zou spenderen aan het moederschap?
Mijn beeld ontstond eigenlijk bij toeval, toen ik op zoek was naar een plek voor de "I love my mom" tattoo.
foto van een ballon | 2018


inzending maart 2018 voor #seeallthiswomen, #iMAE

final image (lowres)